عکس واکر/ماشین سه حالته تجهیزات بازی حرکتی ماشین و لوازم پایی و پدالی کودک واکر کودک
عکس واکر/ماشین سه حالته تجهیزات بازی حرکتی ماشین و لوازم پایی و پدالی کودک واکر کودک عکس واکر/ماشین سه حالته تجهیزات بازی حرکتی ماشین و لوازم پایی و پدالی کودک واکر کودک عکس واکر/ماشین سه حالته تجهیزات بازی حرکتی ماشین و لوازم پایی و پدالی کودک واکر کودک

واکر/ماشین سه حالته

توضیحات محصول

واکر/ ماشین سه منظوره J.R TOYS در سه طرح مختلف . دارای صندلی متحرک جهت تبدیل به واکر و قابلیت نصب عصا برای حمل کودک و قرار گرفتن در حالت ماشین پایی