عکس ATV با کنترل فرمان شبیه ساز اسباب بازی رادیو کنترلی اسباب‌بازی

ATV با کنترل فرمان شبیه ساز

توضیحات محصول

اسباب بازی موتور ساحلی (چهارچرخ)
ریموت کنترل شبیه ساز (طرح فرمان موتور)
باطری شارژی

۲۱۶

۲۱۵

۲۱۴